Privacyverklaring in het kader van GDPR
 
 
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel bekend onder de GDPR (General Data Protection Regulation) zal m.i.v. 25-05-2018 in werking treden.
De General Data Protection Regulation (GDPR) heeft effect op alle organisaties die in de Ejeopereren en persoonlijke data verwerken. D.m.v. deze informatie wil de Stichting Pansori Sound Institute je hiervan op de hoogte stellen  i.v.m. onze dataverwerking.   De Stichting Pansori Sound Institute gaat zorgvuldig met je gegevens om. Niet alleen vanwege de eisen die de wet stelt, maar vooral omdat wij het belangrijk vinden je privacy te waarborgen. Op deze pagina laten we je weten welke persoonsgegevens we verzamelen als je je aanmeldt als therapeut, onze nieuws brief wilt ontvangen en bijvoorbeeld onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we je persoonsgegevens:  

  • alleen gebruiken voor doelen die met je zijn overeengekomen
  • geheim houden
  • zorgvuldig beveiligen

  Wanneer je vragen hebt die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer je suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer jeklachten heeft over de manier waarop wij met je persoonsgegevens omgaan, dan horen we dit graag van je. Je kunt hiervoor een email sturen aan pansorisoundinstitute@gmail.com  of gebruik maken van de contactgegevens onder aan deze pagina. Deze privacyverklaring is van toepassing op de website van de Stichting Pansori Sound Institute.    De Stichting Pansori Sound Institute is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites en bronnen die op onze websites worden genoemd.   Waarom we gegevens nodig hebben

De Stichting Pansori Sound Institute verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:  

  • Verzenden van nieuws brieven 
  • Een zorgvuldige administratie van personen die zich bezig houden met pansori
  • Contact met je op kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of door je gestelde vragen te beantwoorden. 
  • Eventueel analyseren hoe je onze website gebruikt om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod af te stemmen op je voorkeuren. Wij nemen uitsluitend direct contact met je op en versturen je alleen informatie als je daarvoor toestemming heeft gegeven.

Hoe lang we gegevens bewaren

De Stichting Pansori Sound Institute bewaart je persoonsgegevens zo lang als deze nodig zijn om de doelen te realiseren waarvoor we je gegevens hebben verzameld of om te voldoen aan de wettelijke bewaarplicht.  

Beveiliging en geheimhouding

De Stichting Pansori Sound Institute zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij verwerkt in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Onze bestuursleden zijn wettelijk verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. Deze verplichting leggen we ook contractueel op aan derden die door ons worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze activiteiten.  

Delen met anderen

De Stichting Pansori Sound Institute verkoopt je gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor het realiseren van met je overeengekomen doelen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  Normaal gesproken worden je gegevens echter niet gedeeld met derden en blijven enkel ter inzage voorbehouden aan het bestuur. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een ‘bewerkersovereenkomst’ om te zorgen voor een passend niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. De Stichting Pansori Sound Institute blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, op te vragen, te corrigeren en te verwijderen. Je kunt ons verzoeken je persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te verstrekken of te verwijderen. Verzoeken zullen wij zo snel mogelijk behandelen. Indien je verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd lichten we je gemotiveerd toe waarom dat het geval is. Je kunt je verzoek zenden aan  pansorisoundinstitute@gmail.com  of gebruik maken van de contactgegevens onderaan deze pagina.  

Contactgegevens

De verantwoordelijke voor deze informatie is: De Stichting Pansori Sound Institute. Contactpersoon: Peter Lammers, penningmeester