Publicaties

CD albums

Zonder liedteksten en melodieën schijnt haar zingen te komen vanuit het universum en transformeert heilige golven en frequenties in een ongelofelijke menselijke stem.

Pansori Living Sound – Album met 2 Cd’s over de hersenen: het briljante geluid verscherpt en geneest hersenverbindingen.

Cd 1 A calming journey for deep brain structures
Een rustgevende reis voor diepe hersenenstructuren
Cd 2 Activates and balances the right- and left hemispheres of the brain.
Activeert en brengt evenwicht tussen de rechter- en linker hemisfeer van
de hersenen

Prijs Pansori Living Sound-album: € 35 (exlusief verzending)

Children of the Heart – Album met 2 Cd’s waarin Yvonne zingt over de oorsprong van nieuw leven. Haar stem komt van de bron van liefde in het universum en bevrijdt ons van pijn uit het verleden.

Cd 1 A Brain is Born is about the development of the baby in the
mother’s womb from before conception until birth. Over de ontwikkeling van een baby in de moederschoot van voor de
bevruchting tot de geboorte
Cd 2 On Becoming a Family sings for the growing connection between
the child and the parents and the child’s connection to the world.
De groeiende relatie tussen kind en ouders en de relatie tot de wereld

Prijs: Children of the Heart-album: € 39.95 (exclusief verzending)


Pansori Living Sounds for a Blue and Green Planet. CD 3

U kunt deze CD downloaden op AppleMusic https://goo.gl/Akkz4H
en Spotify.
Fragmenten zijn te beluisteren op http://goo.gl/P9Emzo.

Boeken

Yvonne’s boeken beschrijven het verbazingwekkende verhaal van de ontdekking van het genezende geluid van de menselijke stem.

‘This is an incredible journey to the very center of the universe. If you honestly want to learn how sound heals, read Yvonne’s story and become illuminated with the hard-won truth she has brought back from her voyage.’ – Daniel Statnekov – writer of Animated Earth.

The Voice, The Body and The Brain – The Art of Resonance-
Yvonne de Bruijn (engelse editie)
Prijs: € 25 (exclusief verzending)
The Chinese version of Yvonne’s book is published in Mandarin.
Publisher: Oak Tree Publishing Company in Taiwan
To order the Chinese version contact: Gin Shih (gin868@gmail.com

Acht sessies
In dit boek wordt het effect van het werken met Pansori-klanken in
individuele sessies beschreven.
We wilden graag voorbeelden geven van wat er in een individuele sessie
zoal kan gebeuren. Yein heeft 8 verslagen gekozen waarin ze het verloop
van een sessie beschrijft en nadenkt over wat er in de sessie is gebeurd.
Addy heeft naar aanleiding van Yein’s beschrijving commentaar gegeven
op de sessies. Het boek is geschreven in drie talen: Nederlands, Engels
en Chinees.
Pansori Living Sound
Hiew Miow Yein & Addy J.H. WartenaMeth Medura serie no.9
ISBN 978-818958-5-9
Prijs: €10,– (+verzendkosten)
Bestellen:
pansori.sound@gmail.com
Bankrekening
NL INGB 0006 0084 50
t.n.v. Co-Resonance
De levende klank
Dit boek beschrijft de bijzondere ontdekking van de genezende kracht
van de menselijke stem. In de afzonderlijke hoofdstukken vertelt Yvonne
over de betrokkenheid van het lichaam, de uitzonderlijke werking van
de stem en haar
persoonlijke ervaringen tijdens het ontwikkelen van de Pansori
benadering. Het laatste deel beschrijft de verschillende wetenschappelijk
testen van haar werk. Het resultaat is een boek dat uw hart zal raken
en u nieuwsgierig zal maken naar de kracht van de stem.
Meth Medura serie nr. 5
ISBN 978-908-18958-1-1
Bestellen:
Stuur een email naar marietdiepgrond@xs4all.nl
met daarin uw naam, adres en het aantal boeken dat u wilt ontvangen.
Maak € 29,00 (boek en ver zendkosten) over naar:
ING-banknummer: NL 40 INGB 0006008450 t.n.v.
Zodra het geld op de rekening staat wordt het boek met de rekening
naar u toegestuurd.

De CD’s en boeken kunnen worden besteld via het Pansori-kantoor: Pansori office (marietdiepgrond@xs4all.nl)

Interview

Op So kanaal vindt u een uur durend intervieuw van Yvonne in het engels waarin ze vertelt over de achtergrond van Pansori Living Sound. Het intervieuw is gehouden in Hongkong door Harriet Tsoi.

Scroll naar boven